دانلود نوحه جدید94 | دانلود مداحي جديد 94 - Part 3

دانلود نوحه جدید94

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۲, ۱۳۹۴
 •   حاج مهدی اکبری | جلسه ظهر عید غدیر 1392 هیئت محبان الائمه مشهد حاج مهدی اکبری | علمدار مشهد
  جلسه بصورت صوتی در ادامه آماده دانلود میباشد.
 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • نام و معاني سوره‌هاي قرآن

  نام و معاني سوره‌هاي قرآن

  re1805

  نام و معاني سوره‌هاي قرآن

  ۱٫ فاتحه: باز كردن ـ ۷ آيه.
  ۲٫ بقره: گاو ماده ـ ۲۸۶ آيه.
  ۳٫ آل عمران: خاندان عمران ـ ۲۰۰ آيه.
  ۴٫ نساء: زنان ـ ۱۷۶ آيه.
  ۵٫ مائده: طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ ۱۲۰ آيه.
  ۶٫ انعام: چهارپايان ـ ۱۶۵ آيه.
  ۷٫ اعراف: مكاني بين بهشت و جهنم ـ ۲۰۶ آيه.
  ۸٫ انفال: زيادي، غنيمت، هبه ـ ۷۵ آيه.
  ۹٫ توبه: بازگشتن ـ ۱۲۹ آيه.
  ۱۰٫ يونس: نام حضرت يونس ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، ۱۰۹ آيه.
  ۱۱٫ هود: نام حضرت هود ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، ۱۲۳ آيه.
  ۱۲٫ يوسف: نام حضرت يوسف ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، ۱۱۱ آيه.
  ۱۳٫ رعد: صداي غرش ابر، ۴۳ آيه.
  ۱۴٫ ابراهيم: نام حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، ۵۲ آيه.
  ۱۵٫ حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ ۹۹ آيه.
  ۱۶٫ نحل: زنبور عسل ـ ۱۲۸ آيه.
  ۱۷٫ اسراء: رفتن در شب ـ ۱۱۱ آيه.
  ۱۸٫ كهف: غار وسيع ـ ۱۱۰ آيه.
  ۱۹٫ مريم: نام حضرت مريم سلام الله عليها ـ ، ۹۸ آيه.
  ۲۰٫ طه: از حروف مقطعه و نيز از اسامي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، ۱۳۵ آيه.
  ۲۱٫ انبياء: پيامبران ـ ۱۱۲ آيه.
  ۲۲٫ حج: قصد، نام يكي از فروعات دين ـ ۷۸ آيه.
  ۲۳٫ مؤمنون: ايمان‌آورندگان، گروندگان ـ ۱۱۸ آيه.
  ۲۴٫ نور: روشنايي ـ ۶۴ آيه.
  ۲۵٫ فرقان: قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ ۷۷ آيه.
  ۲۶٫ شعراء: شاعران ـ ۲۲۷ آيه.
  ۲۷٫ نمل: مورچه ـ ۹۳ آيه.
  ۲۸٫ قصص: داستان‌ها ـ ۸۸ آيه.
  ۲۹٫ عنكبوت: نام حشره ـ ۶۹ آيه.
  ۳۰٫ روم: نام شهر يا كشور ـ ۶۰ آيه.
  ۳۱٫ لقمان: نام فردی حكيم ـ ۳۴ آيه.
  ۳۲٫ سجده: خضوع و اظهار فروتني ـ ۳۰ آيه.
  ۳۳٫ احزاب: گروه‌ها ـ ۷۳ آيه.
  ۳۴٫ سباء: نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ ۵۴ آيه.
  ۳۵٫ فاطر: شكافنده ـ ۴۵ آيه.
  ۳۶٫ يس: حروف مقطعه و رمز است ـ ۸۳ آيه.
  ۳۷٫ صافات: منظم ساختن صفوف ـ ۱۸۲ آيه.
  ۳۸٫ ص: حروف مقطعه قرآن ـ ۸۸ آيه.
  ۳۹٫ زُمر: دسته، جماعت ـ ۷۵ آيه.
  ۴۰٫ غافر: بخشاينده ـ ۸۵ آيه.
  ۴۱٫ فصلت: بيان روشن ـ ۵۴ آيه.
  ۴۲٫ شوري: مشورت ـ ۵۳ آيه.
  ۴۳٫ زخرف: زينت ـ ۸۹ آيه.
  ۴۴٫ دخان: دود ـ ۵۹ آيه.
  ۴۵٫ جاثيه: به زانو درآمده ـ ۳۷ آيه.
  ۴۶٫ احقاف: نام مكاني در عمان ـ ۳۵ آيه.
  ۴۷٫ محمّد: نام پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، ۳۸ آيه.
  ۴۸٫ فتح: پيروزي ـ ۲۹ آيه.
  ۴۹٫ حُجُرات: خانه‌ها ـ ۱۸ آيه.
  ۵۰٫ ق: حروف مقطعه ـ ۴۵ آيه.
  ۵۱٫ ذاريات: بادهايي كه اشياء را به پرواز در مي‌آورد ـ ۶۰ آيه.
  ۵۲٫ طور: نام كوه است ـ ۴۹ آيه.
  ۵۳٫ نجم: ستاره ـ ۶۲ آيه.
  ۵۴٫ قمر: ماه ـ ۵۵ آيه.
  ۵۵٫ رحمن: بخشنده ـ ۷۸ آيه.
  ۵۶٫ واقعه: حادثه عظيم قيامت ـ ۹۶ آيه.
  ۵۷٫ حديد: آهن ـ ۲۹ آيه.
  ۵۸٫ مجادله: تابيدن طناب، جدل و مناظره ـ ۲۲ آيه.
  ۵۹٫ حشر: جمع كردن ـ ۲۴  آيه.
  ۶۰٫ ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ ۱۳ آيه.

  معاني سوره‌هاي قرآن

  ۶۱٫ صف: صف كشيدن ـ ۱۴ آيه.
  ۶۲٫ جمعه: آخرين روز هفته ـ ۱۱ آيه.
  ۶۳٫ منافقون: منافقان (نفاق پيشه‌گان و دورويان) ـ ۱۱ آيه.
  ۶۴٫ تغابن: مغبون كردن يكديگر ـ ۱۸ آيه.
  ۶۵٫ طلاق: باز كردن عقد نكاح ـ ۱۲ آيه.
  ۶۶٫ تحريم: حرام كردن ـ ۱۲ آيه.
  ۶۷٫ ملك: حكومت و اداره امور ـ ۳۰ آيه.
  ۶۸٫ قلم: وسيله نگارش و نوشتن ـ ۵۲ آيه.
  ۶۹٫ الحاقه: روز رستاخيز ـ ۵۲ آيه.
  ۷۰٫ معارج: صعود از پله ـ ۴۴ آيه.
  ۷۱٫ نوح: نام حضرت نوح ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، ۲۸ آيه.
  ۷۲٫ جن: پوشيده، نام موجود نامرئي ـ ۲۸ آيه.
  ۷۳٫ مُزمّل: پيچيدن پارچه (خطاب به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است كه بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پيچيده بود) ـ ۲۰ آيه.
  ۷۴٫ مُدثّر: آراميدن در بستر ـ ۵۶ آيه.
  ۷۵٫ قيامت: به پاداشتن ـ ۴۰ آيه.
  ۷۶٫ انسان: نوع انسان، بشر ـ ۳۱ آيه.
  ۷۷٫ مرسلات: فرستاده‌شدگان ـ ۵۰ آيه.
  ۷۸٫ نبأ: خبر مهم ـ ۴۰ آيه.
  ۷۹٫ نازعات: كشيدن ـ ۴۶ آيه.
  ۸۰٫ عبس: عبوس، چهره در هم كشيدن ـ ۴۲ آيه.
  ۸۱٫ تكوير: پيچيدن نور خورشيد ـ ۲۹ آيه.
  ۸۲٫ انفطار: شكافته شدن ـ ۱۹ آيه.
  ۸۳٫ مطففين: كم‌فروشان ـ ۱۹ آيه.
  ۸۴٫ انشقاق: شكافته شدن ـ ۲۵ آيه.
  ۸۵٫ بروج: شيء ظاهر و آشكار، ۲۲ آيه.
  ۸۶٫ طارق: كوبيدن ـ ۱۷ آيه.
  ۸۷٫ اعلي: برتر، بالاتر ـ ۱۹ آيه.
  ۸۸٫ غاشيه: پوشاندن ـ ۲۶ آيه.
  ۸۹٫ فجر: شكافتن وسيع، صبح ـ ۳۰ آيه.
  ۹۰٫ بلد: شهر (مكه) ـ ۲۰ آيه.
  ۹۱٫ شمس: خورشيد ـ ۱۵ آيه.
  ۹۲٫ ليل: شب ـ ۲۱ آيه.
  ۹۳٫ ضحي: اوائل روز ـ ۱۱ آيه.
  ۹۴٫ انشراح: شرح صدر، آرامش ـ ۸ آيه.
  ۹۵٫ تين: انجير ـ ۸ آيه.
  ۹۶٫ علق: خون بسته ـ ۱۹ آيه.
  ۹۷٫ قدر: اندازه‌گيري و تقدير ـ ۵ آيه.
  ۹۸٫ بينه: دليل روشن ـ ۸ آيه.
  ۹۹٫ زلزله: به لرزه درآمدن ـ ۸ آيه.
  ۱۰۰٫ عاديات: دويدن با سرعت ـ ۱۱ آيه.
  ۱۰۱٫ قارعه: حادثه مهم و سخت ـ ۱۱ آيه.
  ۱۰۲٫ تكاثر: تفاخر و فخرفروشي ـ ۸ آيه.
  ۱۰۳٫ عصر: فشردن، وقت عصر ـ ۳ آيه.
  ۱۰۴٫ همزه: عيب‌جو و غيبت‌كننده ـ ۹ آيه.
  ۱۰۵٫ فيل: نام حيوان –  ۵ آيه.
  ۱۰۶٫ قريش: قدرت، اكتساب، اجتماع. نام قبيله معروف در مكه كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز جزء آن قبيله بود. ـ ۴ آيه.
  ۱۰۷٫ ماعون: چيز كم ـ ۷ آيه.
  ۱۰۸٫ كوثر: خير كثير و فراوان ـ ۳ آيه.
  ۱۰۹٫ كافرون: كساني كه حق را مي‌پوشانند ـ ۶ آيه.
  ۱۱۰٫ نصر: پيروزي ـ ۳ آيه.
  ۱۱۱٫ مسد: طنابي كه از الياف بافته شده ـ ۵ آيه.
  ۱۱۲٫ توحيد: يگانگي ـ ۴ آيه.
  ۱۱۳٫ فلق: شكافتن، طلوع صبح ـ ۵ آيه.
  ۱۱۴٫ ناس: مردم ـ ۶ آيه.

  ===============================

  معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
  ۱ـ تاريخ جمع قرآن كريم، دكتر سيّد محمدرضا جلالي ناييني.
  ۲ـ شناخت سوره‌هاي قرآن، هاشم هاشم‌زادة هريسي.
  ۳ـ تاريخ قرآن، آيت الله محمّد هادي معرفت.
  ۴ـ درس‌هايي از علوم قرآني، دكتر حبيب الله طاهري.

  منبع:andisheqom.com

  نوشته نام و معاني سوره‌هاي قرآن اولین بار در دانلود مداحی پدیدار شد.

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • نماز بسیار مجرب حضرت ابوالفضل عباس (ع)

  نماز بسیار مجرب حضرت ابوالفضل عباس (ع)

  re1804

   

  نماز توسل به حضرت ابوالفضل عباس (ع)

  نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس(ع) بسیار مجرب

  سه نماز  دو رکعتی  توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه اسلام

  در هر رکعت بعد از حمد و سوره صد مرتبه یا حیُّ یاقیُّوم بعدازسلام نماز تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام بعد از تسبیحات صد مرتبه صلوات بر حضرت ابوالفضل العباس بعد با اشاره  انگشت سبابه دست راست به جانب قبله کرده وصد مرتبه میگویی السلام علیک یا ابوالفضل عباس علیه السلام بعد از آن سر به سجده گذاشته دو دست از سر بالا امده و ۲۵ مرتبه میگویی الهی به دو دست  بریده  ابوالفضل العباس بعد  حاجت خود را از آقا حضرت ابو الفضل بخواهید.

  سه نماز نذر آقا کرده دو تا از نماز ها را ادا کرده ویکی از نماز ها را گرو نگه میداریم بعد از اجابت حاجت ادا میکنیم .این نماز هدیه آقا امام رضا میباشد.

   

  منبع:salawat.loxblog.com

   

  نوشته نماز بسیار مجرب حضرت ابوالفضل عباس (ع) اولین بار در دانلود مداحی پدیدار شد.

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • احادیثی گهربار از ائمه اطهار علیه السلام

  احادیثی گهربار از ائمه اطهار علیه السلام

  hhr723

   

  امام باقر(ع): عالمی که مردم از علم او بهره بگیرند، از هفتاد هزار عابد بهتر است

   

  احادیثی گهربار از ائمه اطهار علیه السلام

  امام صادق علیه السّلام فرمودند:
  هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است: ۱- تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. ۲- امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. ۳- با کارفرما و صاحب کار، خوش‌برخورد و خوش‌قلب باشد.

  ————————————–

  امام حسن علیه السلام فرمودند:
  عجب دارم از آنها که به غذاى جسم خود مى اندیشند; امّا به غذاى روح خود نمى اندیشند، خوراک ناراحت کننده از شکم دور مى دارند; امّا قلب خود را با مطالب هلاکت زا آکنده مى کنند.

  ————————————–
  امام صادق علیه السلام فرمودند:
  هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد: هنگام رفاه و توسعه زندگى ، هنگام سختى و تنگ دستى ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام مى گرداند.

  ————————————–
  پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند:
  حسین (علیه السلام) از من است و من هم از حسینم.

  ————————————–

  امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
  خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.

  ————————————–

  امام مهدی علیه السلام فرمودند:
  اما سئوال کردى که شخصى به میوه‏‌جات اموال ما مى‏‌گذرد و از آن برداشته و مى‌‏خورد (حق‌‏المارّه) آیا حلال است یا خیر؟ پاسخ این است خوردن برایش حلال است ولى بردن آن حرام است.

  ————————————–
  امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
  حق با ما اهل بیت است و کناره گیرى عده اى از ما هرگز سبب وحشتمان نمى شود؛ چرا که ما دست پرورده هاى پروردگاریم، و دیگر مخلوقین خداوند، دست پرورده هاى ما هستند.

  ————————————–
  امام صادق علیه السّلام فرمودند:
  کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.

  ————————————–

  حضرت فاطمه (علیها السّلام) فرمودند:
  هر کس عبادت خالص خود را به سوی خداوند بالا فرستد (و پیشکش آستان او کند)، خدا هم بهترین مصلحت خود را بر او فرو می فرستد.

  ————————————–
  امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
  زمین، هیچ گاه، از حجّت خالى نخواهد بود؛ چه آن حجّت ظاهر باشد و چه پنهان.

  ————————————–

  امام علی (علیه السلام) فرمودند:
  خردمندترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار بیشتر بنگرد.

  ————————————–
  حضرت فاطمه (علیها السّلام) فرمودند:
  خداوند صله رحم و پیوند و نیکی به خویشاوندان را سبب طول عمر و مایه ی رشد تعداد آنان قرار داد.

  ————————————–

  خداوند عزّ و جلّ فرمود:
  اى موسى! آنچه که به خاطر من و خالصانه انجام شود، اندکِ آن هم بسیار است. و آنچه به خاطر غیر من انجام گیرد، بسیارِ آن هم اندک و ناچیز است.

  ————————————–

  امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
  مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.

  ————————————–
  امام باقر علیه السلام به میسّر فرمودند:
  ای میسّر(۱)، آیا شیعیانمان را به تو معرّفی کنم؟ میسّر گفت: فدایت شوم بفرمایید. حضرت فرمودند: آنها دژی محکم و سینه‌های امانتدار و صاحبان عقلی وزین و متین هستند، شایعه پراکنی نمی‌کنند و اَسرار را فاش نمی‌کنند و آدمی خشک و خشن و ریاکار هم نیستند، راهبان شب و شب‌زنده‌داران و شیران روزند.

  ————————————–
  امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
  همانا، من، امان و مایه ى ایمنى براى اهل زمینم؛ همان گونه که ستاره ها، سبب ایمنى اهل آسمان اند.

  ————————————–

  امام باقر علیه السلام فرمودند:
  عالمی که مردم از علم او بهره بگیرند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.

  ————————————–
  امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
  اوصیا کسانى هستند که خداوند متعال، دینش را با آنان زنده مى کند، و نورش را با آنان کاملاً مى گسترد و سیطره مى دهد. خداوند میان آنان و برادران و عموزادگان و دیگر خویشاوندانشان تفاوت آشکارى گذاشته است که به سبب آن، حجّت از غیر حجّت، و امام از مأموم، شناخته مى شود. آن تفاوت آشکار این است که آنان را از گناهان محفوظ و مصون داشته، از عیوب مبرّا کرده، از پلیدى پاک گردانیده، از اشتباه منزهشان داشته، آنان را خزانه داران علم و حکمت و پرده داران سرّ خود قرار داده و آنان را با دلیل ها تأیید کرده است. اگر این گونه نبود، همه ى مردم با هم یکسان بودند و هر کس مى توانست ادعاى امامت کند که در این حال، حقّ از باطل و عالم از جاهل، تشخیص داده نمى شد.

  ————————————–

  امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
  علم ما اهل بیت(علیهم السلام) بر سه نوع است: علم به گذشته و آینده و حادث. علم گذشته، تفسیر است؛ علم آینده، موقوف است و علم حادث، انداختن در قلوب، و زمزمه در گوش هاست. این بخش، بهترین علم ماست و بعد از پیامبر ما، رسول دیگرى نخواهد بود.

  ————————————–

  امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
  آیا ندیدید که چگونه خداوند براى شما، ملجأهایى قرار داد که به آنان پناه برید، و عَلَم هایى قرار داد تا با آنان هدایت شوید، از زمان حضرت آدم(علیه السلام) تا کنون.

  منبع : rasekhoon.net

  نوشته احادیثی گهربار از ائمه اطهار علیه السلام اولین بار در دانلود مداحی پدیدار شد.

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • طریقه خواندن نماز آیات و احكام نماز آيات

  طریقه خواندن نماز آیات و احكام نماز آيات

  prayer-verses-e7

  نماز آیات به دو روش خوانده میشود

   

  نماز آیات چند رکعت است؟
  نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده میشود.

   

  طریقه خواندن نماز آیات:

  اولین روش خواندن نماز آیات: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

   

  قرائت نماز آیات به صورت دیگر: بعد از نیت و تکبیرةالاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم‌الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره ‏اى را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏اى که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود.

   

  سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ‏اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره‏ اى اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

   

  احكام نماز آيات عبارتند از:

  به هنگام زلزله و رعد و برق هولناك خواندن نماز آيات واجب است

   

  ۱- ثبوت خورشيد گرفتگي، ماه گرفتگي يا زلزله با حسّ و مشاهده شخصي يا شهادت دو نفر عادل و يا وسائل و متخصصين رصدخانه ها و زلزله سنج در صورت اطمينان،نماز آیات باید خوانده شود.

   

  ۲- تنها بر اهالي آن منطقه اي كه اين حوادث به وقوع مي پيوندد يا قابل رؤيت باشد، نماز آيات واجب مي شود.

   

  ۳- زمان خواندن نماز آیات كسوف و خسوف از آغاز گرفتن خورشيد و ماه است تا آغاز باز شدن و از اين رو بايد از وقتي كه خورشيد يا ماه گرفتگي آغاز مي شود شروع به نماز آيات كرد و اگر در همان وقت نماز آیات خوانده نشود، بعداً به قصد قربت بدون نيّت أدا و قضاء آن را به جا آورد مگر در صورت كسوف و خسوف جزئي كه شخص تا باز شدن از آن اطلاع نيابد.

   

  ۴-زمان خواندن نماز آيات هنگام زلزله و رعد و برق هولناك است که باید بلافاصله خوانده شود و ترك آن معصيت بوده تا آخر عمر واجب خواهد بود و هر وقت خوانده شود به صورت اداء است.

   

  ۵- با تكرار اين حوادث نماز آيات نيز تكرار بايد گردد.

   

   حكمت های نماز آیات:

  از دلایل خواندن نماز آیات يادآوري تاريكي، زلزله و .. قبل از قيامت است

   

  الف) از حکمت های نماز آیات توجه دادن مردم از خرافات به طرف خداوند متعال، تا بدانند كه خسوف و كسوف و هر آيت ديگر الهي ارتباطي با اژدها، مار، قهر كردن خورشيد و … ندارد؛ بلكه اين خداوند است كه خالق و مدير افلاك است.

   

  ب) یکی از دلایل خواندن نماز آیات يادآوري تاريكي، زلزله و .. قبل از قيامت.

   

  ج) از آن جا كه بسياري از مردم در هنگام نعمت، خدا را فراموش مي كنند و تنها در گرفتاري ها به ياد خدا مي افتند؛ در حال زلزله و آيات ديگر الهي و ديدن آثار مرگ، با خواندن نماز آیات توجه بيشتري پيدا مي كنند و به فكر توبه از گناه و جبران گذشته خود مي افتند.

  گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

  منابع:
  hayat.ir

  yjc.ir

   

  نوشته طریقه خواندن نماز آیات و احكام نماز آيات اولین بار در دانلود مداحی پدیدار شد.

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • متن و ترجمه کامل دعای صباح

  متن و ترجمه کامل دعای صباح

  re1799

  کسیکه مداومت بر خواندن دعای صباح کند به او هیچ آسیبی نمی رسد

  دعای صباح :
  در بیان آثار و خواص عجیبه ی دعای صباح مولا علی(ع) از امام رضا نقلی به این شکل است که در بیان آثار دعای صباح جدّشان فرمودند:

  آیا شما را راهنمایی نکنم بر بزرگترین ذخیره دنیا و آخرت و جامع ترین گنج در عالم غیب و شهادت که حصار و قلعه ی محکمی ست برای شما.؟

  از مولا علی (ع) نقل شده است :
  که کسیکه مداومت بر خواندن دعای صباح کند (( در روایت دیگر تاکید خواندن آن بعد از نماز نافله صبح گفته شده است)) اگر عالم پر از بلا شود به او هیچ آسیبی نمی رسد و همیشه در نظر مردم و انسانها عزیز و محترم می باشد و هیچگاه دشمن نمی تواند به او ضرری برساند و هرکسی که با او دشمنی کند به خودش بر می گردد و به لطف الهی از مرگ ناگهانی و سختی ها در امان می باشدو به برکت این دعای صباح رزق و روزی او هر روز وسیع تر و گسترده تر میشود،انشاالله

  به نام خداى بخشاینده مهربان

  اَللّهُمَّ یا مَنْ دَلَعَ لِسانَ الصَّباحِ بِنُطْقِ تَبَلُّجِهِ وَ سَرَّحَ قِطَعَ الّلَیْلِ
  خدایا اى كسى كه بیرون كشید زبان صبحدم را به بیان تابناك آن و پراكنده ساخت پاره هاى شب

  الْمُظْلِمِ بِغَیاهِبِ تَلَجْلُجِهِ وَ اَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوّارِ فى مَقادیرِ
  تاریك را با آن توده هاى سیاه سرگردانى كه داشت و محكم ساخت ساختمان این چرخ گردون را در اندازه ها

  تَبَرُّجِهِ وَ شَعْشَعَ ضِیآءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَاَجُّجِهِ یا مَنْ دَلَّ عَلى ذاتِهِ
  و گردشهاى زیبایش و پرتو افكن ساخت تابش خورشید را با نور فروزان و گرم آن اى كه راهنمایى كرد بر خودش

  بِذاتِهِ وَ تَنَزَّهَ عَنْ مُجانَسَةِ مَخْلُوقاتِهِ وَ جَلَّ عَنْ مُلاَّئَمَةِ كَیْفِیّاتِهِ یا
  به خودش و منزه است از هم جنسى (و مشابهت با) مخلوقاتش و برتر است از سنخیت یا چگونگیهاى عالم خلقت اى

  مَنْ قَرُبَ مِنْ خَطَراتِ الظُّنُونِ وَ بَعُدَ عَنْ لَحَظاتِ الْعُیُونِ وَ عَلِمَ بِما
  كسى كه نزدیك است به گمانهایى كه (درباره او) بر دل خطور كند ولى دور است از چشم انداز دیدگان و مى داند آنچه را

  كانَ قَبْلَ اَنْ یَكُونَ یا مَنْ اَرْقَدَنى فى مِهادِ اَمْنِهِ وَ اَمانِهِ وَ اَیْقَظَنى
  شود پیش از شدنش اى كسى كه مرا در گهواره آسایش و امنیت خود به خواب برد و براى استفاده از نعمتها

  اِلى ما مَنَحَنى بِهِ مِنْ مِنَنِهِ وَ اِحْسانِهِ وَ كَفَّ اَكُفَّ السُّوَّءِ عَنّى بِیَدِهِ
  و بخششهاى بیدریغش كه به من ارزانى داشته بیدارم كرد و پنجه هاى بدخواهان را بدست قدرت

  وَ سُلْطانِهِ صَلِّ اللّهُمَّ عَلَى الدَّلیلِ اِلَیْكَ فِى اللَّیْلِ الاْلْیَلِ وَ الْماسِكِ
  و سلطنت خویش از من بازداشته درود فرست بر آن راهنماى به سوى تو در شب بسیار تار (جاهلیت ) و آن كس كه در

  مِنْ اَسْبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الاْطْوَلِ وَ النّاصِعِ الْحَسَبِ فى ذِرْوَةِ
  میان اسباب و وسائل تو بلندترین ریسمان شرف را گرفت و آن كس كه حسب پاك و خالصش بر بلندترین

  الْكاهِلِ الاْعْبَلِ وَ الثّابِتِ الْقَدَمِ عَلى زَحالیفِها فِى الزَّمَنِ الاْوَّلِ
  شانه هاى مردان عالم قرار داشت و آن ثابت قدم بر روى لغزشگاهها در آن زمان پیشین

  وَ عَلى الِهِ الاْخْیارِ الْمُصْطَفَیْنَ الاْبْرارِ وَ افْتَحِ اللّهُمَّ لَنا مَصاریعَ
  و بر خاندان نیكوكار برگزیده خوش كردارش و بگشا براى ما خدایا لنگه هاى در

  الصَّباحِ بِمَفاتیحِ الرَّحْمَةِ وَ الْفَلاحِ وَ اَلْبِسْنِى اللّهُمَّ مِنْ اَفْضَلِ خِلَعِ
  بامدادان را به كلیدهاى رحمت و رستگارى و بپوشانم خدایا از بهترین خلعتهاى

  الْهِدایَةِ وَالصَّلاحِ وَ اَغْرِسِ اللّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فى شِرْبِ جَنانى
  هدایت و شایستگى و بجوشان خدایا به عظمت خویش در جویبار دلم

  یَنابیعَ الخُشُوعِ وَ اَجْرِ اللّهُمَّ لِهَیْبَتِكَ مِنْ اماقى زَفَراتِ الدُّمُوعِ
  چشمه هاى خشوع و جارى ساز خدایا براى هیبتت از گونه هایم مشكهاى اشك

  وَ اَدِّبِ اللّهُمَّ نَزَقَ الْخُرْقِ مِنّى بِاَزِمَّةِ الْقُنُوعِ اِلهى اِنْ لَمْ تَبْتَدِئْنِى
  و ادب كن خدایا سبك مغزى و تندخویى مرا به مهارهاى قناعت (یا خوارى در سؤ ال ) خدایا اگر در ابتدا

  الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفیقِ فَمَنِ السّالِكُ بى اِلَیْكَ فى واضِحِ
  رحمت تو از روى حسن توفیق به سراغ من نمى آمد پس چه كسى بود كه مرا در این

  الطَّریقِ وَ اِنْ اَسْلَمَتْنى اَناتُكَ لِقاَّئِدِ الاْمَلِ وَ الْمُنى فَمَنِ الْمُقیلُ
  راه روشن بسویت آرد و اگر حلم و بردبارى تو مرا بدست آرزو و میل سركش سپارد پس چه كسى

  عَثَراتى مِنْ كَبَواةِ الْهَوى وَ اِنْ خَذَلَنى نَصْرُكَ عِنْدَ مُحارَبَةِ النَّفْسِ
  لغزشهاى مرا از زمین خوردنهاى هوا و هوس نادیده بگیرد و اگر در هنگام جنگ با نفس

  وَالشَّیْطانِ فَقَدْ وَكَلَنى خِذْلانُكَ اِلى حَیْثُ النَّصَبِ وَالْحِرْمانِ اِلهى
  و شیطان یارى تو نباشد مسلماً همان یارى نكردنت مرا بدست رنج و حرمان سپارد خدایا

  اَتَرانى مآ اَتَیْتُكَ اِلاّ مِنْ حَیْثُ الاْمالِ اَمْ عَلِقْتُ بِاَطْرافِ حِبالِكَ اِلاّ
  تو بخوبى مرا مى بینى كه نزدت نیامدم جز از راه آرزوها (و آنها بود كه مرا به درگاهت آورد) یا شده كه بسر رشته هاى فضل

  حینَ باعَدَتْنى ذُنُوبى عَنْ دارِ الْوِصالِ فَبِئْسَ الْمَطِیَّةُ الَّتِى امْتَطَتْ
  و كرمت چنگ زنم جز وقتى كه گناهانم مرا از خانه وصال دور سازد پس چه بد مركبى است این مركب

  نَفْسى مِنْ هَواها فَواهاً لَها لِما سَوَّلَتْ لَها ظُنُونُها وَ مُناها وَ تَبّاً لَها
  هوا و هوس كه نفس من بر آن سوار شده پس واى بر این نفس كه گمانهاى باطل و آرزوهاى بیجایش در نزد او جلوه كرد و

  لِجُرْاَتِها عَلى سَیِّدِها وَ مَوْلاها اِلهى قَرَعْتُ بابَ رَحْمَتِكَ بِیَدِ
  نابود باد كه بر آقا و مولاى خویش دلیرى كرد خدایا من در رحمتت را بدست امیدم

  رَجاَّئى وَ هَرَبْتُ اِلَیْكَ لاجِئاً مِنْ فَرْطِ اَهْواَّئى وَ عَلَّقْتُ بِاَطْرافِ
  كوبیدم و از فرط هواهاى نفسانى به حال پناهندگى بسوى تو گریختم و بند كردم بسر رشته هاى

  حِبالِكَ اَنامِلَ وَ لاَّئى فَاْصْفَحِ اللّهُمَّ عَمّا كُنْتُ اَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَلى
  كرمت انگشتان دوستى ام را پس درگذر خدایا از جرمهایى كه من از روى لغزش

  وَ خَطاَّئى وَ اَقِلْنى مِنْ صَرْعَةِ [رِدآئى ] فَاِنَّكَ سَیِّدى وَمَوْلاىَ
  و خطا كردم و نگاهم دار از حمله بیماریم (كه دچار گشته ام ) زیرا كه تویى آقا و مولایم

  وَ مُعْتَمَدى وَ رَجائى وَ اَنْتَ غایَةُ مَطْلُوبى وَ مُناىَ فى مُنْقَلَبى
  و تكیه گاه و امیدم و تویى منتهاى خواسته و آرمانم در دنیا

  وَ مَثْواىَ اِلهى كَیْفَ تَطْرُدُ مِسْكیناً الْتَجَاءَ اِلَیْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هارِباً
  و عقبایم خدایا چگونه برانى از درگاهت بیچاره اى را كه در حال فرار از گناهان به تو پناه آورده

  اَمْ كَیْفَ تُخَیِّبُ مُسْتَرْشِداً قَصَدَ اِلى جَنابِكَ ساعِیاً اَمْ كَیْفَ تَرُدُّ
  یا چگونه نومید سازى راه جویى را كه شتابان آهنگ حضرت تو را كرده یا چگونه بازگردانى

  ظَمْئانَ وَرَدَ اِلى حِیاضِكَ شارِباً كَلاّ وَ حِیاضُكَ مُتْرَعَةٌ فى ضَنْكِ
  تشنه اى را كه براى نوشیدن (آب ) بر سر حوضهاى تو آمده نه هرگز چنین نخواهى كرد با اینكه حوضهاى (پرفیضت )

  الْمُحُولِ وَ بابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَ الْوُغُولِ وَ اَنْتَ غایَةُ الْمَسْئُولِ
  در سخت ترین خشكسالیها لبریز است و در خانه ات براى خواستن و ورود در آن باز است و تویى انتهاى خواسته

  وَ نِهایَةُ الْمَاْمُولِ اِلهى هذِهِ اَزِمَّةُ نَفْسى عَقَلْتُها بِعِقالِ مَشِیَّتِكَ
  (خواستاران ) و منتهاى آرزوى (آرزومندان ) خدایا این مهارهاى نفس من است كه به پاى بند مشیت تو آنها را بستم

  وَ هذِهِ اَعْباَّءُ ذُنُوبى دَرَاْتُها بِعَفْوِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ هذِهِ اَهْوآئِىَ الْمُضِلَّةُ
  و این است بارهاى سنگین گناهانم كه به امید عفو و رحمتت بر زمین نهادم و این است هوسهاى گمراه كننده ام

  وَكَلْتُها اِلى جَنابِ لُطْفِكَ وَ رَاْفَتِكَ فَاجْعَلِ اللّهُمَّ صَباحى هذا ناِزلاً
  كه به آستان لطف و مهرت سپردم پس اى خدا این بامداد مرا چنان مقرر كن

  عَلَىَّ بِضِیاَّءِ الْهُدى وَ بِالسَّلامَةِ فِى الدّینِ وَ الدُّنْیا وَ مَساَّئى جُنَّةً مِنْ
  كه با انوار هدایت و سلامت در دین و دنیا بر من فرود آید و شامم را سپرى از

  كَیْدِ الْعِدى وَ وِقایَهً مِنْ مُرْدِیاتِ الْهَوى اِنَّكَ قادِرٌ عَلى ما تَشآءُ
  نیرنگ خطرناك دشمنان و پناهگاهى از پرتگاههاى هوا و هوس قرار ده كه تو بر هر چه بخواهى

  تُؤتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشآءُ
  توانایى ملك و سلطنت را به هر كه خواهى مى دهى و از هركه خواهى برگیرى و عزت دهى هر كه را خواهى

  وَ تُذِلُّ مَنْ تَشآءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدیرٌ تُولِجُ اللَیْلَ
  و خوار كنى هر كه را خواهى همه خوبیها بدست تو است و تو بر هر چیز توانایى شب را

  فى النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّیْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ
  در روز فرو برى و روز را در شب درآورى زنده را از مرده بیرون آورى و مرده را

  وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشآءُ بِغَیْرِ حِسابٍ لا اِلهَ اِلاّ
  از زنده برون آرى و به هر كه خواهى بى حساب روزى دهى معبودى جز تو نیست

  اَنْتَ سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ مَنْ ذا یَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا یَخافُكَ
  منزهى تو خدایا و حمد تو را گویم كیست كه قدر تو را بشناسد و از تو نترسد

  وَ مَن ذا یَعْلَمُ ما اَنْتَ فَلا یَهابُكَ اَلَّفْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ وَ فَلَقْتَ
  و كیست كه بداند تو كیستى و از تو نهراسد تو با قدرت خویش جداها را با هم جمع كردى

  بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ وَاَنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَیاجِىَ الْغَسَقِ وَاَنْهَرْتَ الْمِیاهَ مِنَ
  و به لطف خویش سپیده دم را شكافتى و بكرم خود تاریكیهاى شدید شب را روشن كردى و روان كردى آبهاى شیرین و

  الصُّمِّ الصَّیاخیدِ عَذْباً وَاُجاجاً وَاَنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجّاجاً
  شور را از دل سنگهاى سخت و محكم و فرو ریختى از ابرهاى فشرده آبى ریزان و فراوان ،

  وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لِلْبَرِیَّةِ سِراجاً وَهّاجاً مِنْ غَیْرِ اَنْ تُمارِسَ
  و قرار دادى خورشید و ماه را براى مردمان چراغى فروزان بدون آنكه در آنچه بدان آغاز كردى (در آفرینش ) دچار

  فیمَا ابْتَدَاْتَ بِهِ لُغُوباً وَ لا عِلاجاً فَیا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقآءِ وَ قَهَرَ
  خستگى و تعب گردى یا به چاره جویى محتاج شوى اى آنكه در عزت و بقاء یگانه است و بندگانش را بوسیله

  عِبادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَّاءِ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الاَْتْقِیآءِ
  مرگ و نابودى مقهور خویش كرده درود فرست بر محمد و خاندان پرهیزكارش

  وَاسْمَعْ نِدآئى وَاسْتَجِبْ دُعآئى وَ حَقِّقْ بِفَضْلِكَ اَمَلى وَ رَجآئى یا خَیْرَ مَنْ
  و فریاد مرا بشنو و دعایم را به اجابت مقرون ساز و به فضل خویش آرزو و امید مرا تثبیت كن اى بهترین كسى كه

  دُعِىَ لِكَشْفِ الضُّرِّ وَالْمَاْمُولِ لِكُلِّ عُسْرٍ وَ یُسْرٍ بِكَ اَنْزَلْتُ حاجَتى
  خوانده شدى براى برطرف ساختن گرفتارى و آرزو شده اى براى هر سختى و آسانى فرود آوردم بار حاجتم را بدرگاهت

  فَلا تَرُدَّنى مِنْ سَنِىِّ مَواهِبِكَ خاَّئِباً یا كَریمُ یا كَریمُ یا كَریمُ
  پس مرا از عطایاى عالى (و سنگین قیمت ) خود ناامید باز مگردان اى كریم اى كریم اى كریم

  بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجْمَعینَ
  به رحمت خود اى مهربانترین مهربانان و درود خدا بر بهترین آفریدگانش محمد و آل

  سر به سجده برود و بگوید:

  اِلهى قَلْبى مَحْجُوبٌ وَ نَفْسى مَعْیُوبٌ
  خدایا دلم در پرده است و نفسم معیوب

  وَ عَقْلى مَغْلُوبٌ وَ هَواَّئى غالِبٌ وَ طاعَتى قَلیلٌ وَ مَعْصِیَتى كَثیرٌ
  و عقلم مغلوب است و هواى نفس بر من چیره است و طاعتم اندك و گناهانم بسیار است

  وَ لِسانى مُقِرُّ بِالذُّنُوبِ فَكَیْفَ حیلَتى یا سَتّارَ الْعُیُوبِ وَ یا عَلاّمَ
  و زبانم به گناهان اقرار دارد پس چاره ام چیست اى پرده پوش عیبها و اى داناى

  الْغُیُوبِ وَ یا كاشِفَ الْكُرُوبِ اِغْفِرْ ذُنُوبى كُلَّها بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ
  نادیدنیها و اى برطرف كننده اندوهها بیامرز همه گناهانم را به حرمت محمد و آل

  مُحَمَّدٍ یا غَفّارُ یا غَفّارُ یا غَفّارُ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
  محمد اى آمرزش پیشه اى بسیار آمرزنده اى بسیار آمرزنده به رحمتت اى مهربانترین مهربانان

  منبع :بحارالانوارج ۸۴ ص ۳۴۰

  نوشته متن و ترجمه کامل دعای صباح اولین بار در دانلود مداحی پدیدار شد.

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • فضیلت و خواص سوره طور

  فضیلت و خواص سوره طور

  re1798

  سوره طور پنجاه و دومین سوره قرآن کریم است

  پنجاه و دومین سوره قرآن کریم است که مکی  و ۴۹ آیه دارد.
  در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: کسی که سوره طور را قرائت نماید خداوند او را از عذاب ایمن داشته و به بهشت وارد می کند(۱)
  در سخنی از امام صادق و امام باقر علیهما السلام نقل شده: هر کس سوره طور را قرائت کند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد(۲)
  آثار و برکات سوره طور
  ۱) از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: هر کس سوره طور را قرائت نماید و بر قرائت آن مداومت ورزد، اگر در زندان و در غل و بند باشد خداوند راه خروج و آزادی او را آسان می کند هر چند جرم های بزرگ داشته باشد(۳)
  ۲) امام جعفر صادق علیه السلام در برکات این سوره فرموده اندک هر کس بر قرائت سوره طور مداومت ورزد اگر زندانی باشد خداوند راه خروجش را آسان می کند هر چند بر گردنش حدّ واجب شده باشد و اگر مسافر باشد در طول مسافرتش از امور ناخوشایند و خطرات در امان می ماند و اگر بر موضع عقرب گزیدگی بپاشند به اذن خدا بهبود می یابد.(۴)
  ========================
  پی نوشت:
  (۱) مجمع البیان، ج۹،ص۲۷۰
  (۲) ثواب الاعمال، ص۱۱۶
  (۳) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۱۷۵
  (۴) همان
  منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»

  نوشته فضیلت و خواص سوره طور اولین بار در دانلود مداحی پدیدار شد.

 • دسته بندی : دانلود نوحه جدید94
 • تاریخ : دی ۱۱, ۱۳۹۴
 • حاج منصور ارضی | شب ولادت حضرت زهرا (س) 1392 صنف لباس فروشان حاج منصور ارضی | صنف لباس فروش
  جلسه بصورت صوتی در ادامه آماده دانلود میباشد.

  All Rights Reserved - © 2015